Mens foreningen ”Sammenslutningen for Pålidelighed og Miljø” (SPM) var meget aktiv i slutningen af 1970’erne, var der flere og flere firmaer og udviklingsafdelinger, der samtidig arbejdede med de nye mikroprocessorer, f.eks. 8088 (Intel) og 6502 (Rockwell). I erfagruppe SPM 6 diskuterede man pålidelighed og snakken drejede sig ofte om mikroprocessoren, og hvordan den mon opførte sig med sine programmer.

Der var også kræfter i gang på Elektronikcentralen (senere DELTA), der ønskede at arbejde med mikroprocessorer. Man talte ikke så meget om software, for det hele drejede sig om maskinkode, mikroprocessorer og “programmer” – resten er kommet til siden.

Søsterforeningen til SPM blev derfor oprettet i 1979 og fik det nært inspirerede navn SMT (Sammenslutningen for Mikrodatamat Teknik). Der var rivende udvikling fra starten, og der var flere spændende erfagrupper i SMT. En af erfagrupperne blev Erfa 7 (Kvalitetsstyring af software), som fik en del fælles medlemmer med SPM Erfa 6, da de i starten beskæftigede sig med parallelle emner, dog blot rettet mod “hardware” og “software”, som det jo hedder i dag.

På et tidspunkt var der nogen, som mente at navnet var for støvet og havde et uheldigt sammenfald med den nye print-teknik: Surface Mounted Technology, og foreningen skiftede derfor i 1989 navn til Datateknisk Forum.

I 2006 var det gamle navn igen sandet til, og foreningen tog navneforandring til Tecpoint.

Gennem årene har foreningen udviklet sig til et førende IT-forum med deltagere fra en lang række danske IT-udviklende medlemsvirksomheder, der inspirerer hinanden til at udvikle og effektivisere processer, metoder og teknikker i forbindelse med produktudvikling.

Medlemstallet er gået meget op og ned i takt med udviklingen i industrien, og erfagrupperne har ligeledes levet en svingende tilværelse, hvor nye er kommet til mens andre er blevet lukket ned. Der er skrevet mange spændende rapporter og udgivet håndbøger i “slipstrømmen” heraf. Bøger som den dag i dag ikke er overgået – bl.a. har SPU projekterne givet meget til industrien – både i indland og internationalt.

Se hele listen af rapporter!

Se de nuværende medlemsvirksomheder!