Tecpoint er et fagligt forum, der tilbyder de optimale rammer for inspiration og kompetenceopbygning blandt virksomhedens medarbejdere. For den enkelte medarbejder fungerer Tecpoints netværk som en løbende ajourføring af den nyeste viden, erfaring og ‘best practices’ inden for en række IT-relaterede fagområder. For medlemsvirksomheden medvirker disse netværk til at fastholde og udbygge en motiverende udviklingskultur i virksomheden.

Medlemskredsen består af virksomheder, der alle udvikler eller udnytter informationsteknologien som væsentlige elementer i deres produktion eller services.

Tecpoint er en vigtig formidler mellem universiteternes forskningsmiljøer og virksomheder, der bearbejder og anvender informationsteknologi i deres produkter eller services.

Tecpoint tager en række initiativer for at sikre sine medlemmers interesser inden for brugen af informationsteknologi i elektronikindustriens produkter. Formålet er at skabe mest mulig viden for medlemmerne for den mindst mulige investering.

Nogle af initiativerne sker for Tecpoints egne midler og er derfor eksklusivt forbeholdt medlemskredsen. Andre initiativer sker i et samarbejde med private eller offentlige institutioner og resultatet af disse aktiviteter vil være til rådighed for et bredere publikum.

Vision

Vi er den magnet, der giver vores medlemmer mulighed for at indtage den førende position i udvikling og anvendelse af teknologirelateret viden

Mission

  • Vi henvender os til personer, virksomheder og forskningsmiljøer, der er med i udvikling og anvendelse af IT-relateret viden.
  • Vi sikrer de stærkest mulige netværk, så vores medlemmer kan indtage en førende position udfra en international målestok.
  • Vi tilbyder ”world-class” kompetenceopbyggende erfaringsudveksling, vidensformidling og forskningsprojekter.

Vedtægter

Læs foreningens vedtægter her.

Tecpoint er et fagligt netværk til erfaringsudveksling på tværs af virksomheder. Det er dog ikke tilladt foreningens medlemmer at udnytte adresselisten til kommerciel markedsføring af egne produkter.

Sekretariat

Whitebox

Dr. Neergaardsvej 3, 2970 Hørsholm