Netværksgrupper

Læs mere om de eksisterende netværksgrupper:

Netværksgruppe 17 Proces forbedring

Netværksgruppe 30 Agil i praksis

Om netværksgrupper

Tecpoints netværksgrupper tilbyder inspiration og relevant erfaringsudveksling på højt fagligt niveau. Grupperne har en stor berøringsflade og samarbejder med virksomheder og forskere på tværs af fag- og landegrænser. Møderne, der foregår i en afslappet atmosfære, bidrager til hver enkelt deltagers viden om feltet. Praktiske erfaringer vendes med fagfæller og konkrete problemer tages op til diskussion.

Netværksgruppernes medlemmer er fortrinsvis ingeniører og dataloger af uddannelse. Men alle der beskæftiger sig med den specifikke gruppes interesseområde er velkomne. Bredde i netværksgruppen giver en stor og frugtbar spændvidde i erfaringsudvekslingen.

Medlemskab

Netværksgrupperne er åben for personer, der er ansat i virksomheder, der er medlem Tecpoint. Medlemskab af gruppen er principielt uforpligtende, men der forventes et jævnligt fremmøde til gruppens møder, hvor hvert medlem aktivt bidrager med egne erfaringer.

Arbejdsform

Gruppen mødes ca. 4 gange om året på skift hos de virksomheder, der er repræsenteret i gruppen. Møderne er heldagsmøder, hvor mødetidspunkter afpasses efter flyforbindelse. Ved møderne giver mødets vært en præsentation af værtsvirksomheden med vægt på de områder, der er relevante for netværksgruppen.

Præsentationen vil ofte være udformet, så den lægger op til diskussioner og erfaringsudvekslinger.
Efter værtens præsentation er indlæg fra gruppens medlemmer eller fra inviterede gæster. Indlæggene kan omhandle egne erfaringer med metoder og teknikker, case stories eller være diskussionsoplæg om specielle aspekter inden for et af netværksgruppens emner. Oplægget efterfølges som regel med diskussion i grupper.

I løbet af dagen er der også mulighed for at tage en runde bordet rundt, hvor gruppens medlemmer fortæller om relevante hændelser i deres virksomheder siden sidst. Gruppen lægger vægt på, at erfaringsudvekslingen sker uformelt og åbenhjertigt. Den fortsætter gerne hen over frokosten, ligesom medlemmerne jævnligt kontakter hinanden mellem møderne.

Netværksgrupperne har endvidere et website, hvor medlemmerne har adgang til mødereferater, præsentationer og flere af Tecpoints håndbøger og rapporter.

Indmeldelse

Indmeldelse i netværksgruppen sker ved henvendelse til gruppens kontaktperson, der også kan supplere med yderligere oplysninger.

Tecpoints sekretariat

c/o Whitebox ApS
Dr. Neergaards Vej 3
2970 Hørsholmn
Tlf.: 20 10 80 40

Copyright © 2013-2016 Tecpoint