Netværksgruppe 30

Formål

De agile metoder er ved at blive indført i rigtig mange danske virksomheder – men det er ikke uproblematisk.

At indføre agile metoder i en organisation er en stor og krævende ændring, der berører mange lag, roller og arbejdsgange i virksomheden.

Emner som skalerbarhed, udrulning, tilpasning og projektledelse er centrale udfordringer i forhold til at få agile metoder indarbejdet i organisationen.

Netværksgruppens formål er at skabe et forum for udveksling af erfaringer ved indførelse af agile metoder – så vi kan hjælpe hinanden med at få det størst mulige forretningsmæssige udbytte af at være mere agil.

Det er et mål, at deltagerne skal komme hjem fra møderne med svar på aktuelle problemer og problematikker.

Målgruppe

Netværksgruppen henvender sig til virksomheder, der anvender agile metoder i forbindelse med gennemførelse af projekter. Det kan eksempelvis være projekter indenfor udvikling af administrativt software, udvikling af produkter indeholdende HW og applikations- eller indlejret software, udvikling af nye services eller leveranceprojekter. Det giver en stor og frugtbar spændvidde i erfaringsudvekslingen.

Emner

Vores projektgennemførelse skal være adræt af mange årsager: hvis vi ikke kender målet

præcist, hvis vi skal ændre krav undervejs, hvis vi hurtigt skal kunne komme ud med en delmængde af løsningen osv.

Men hvordan sikrer vi, at de agile metoder bliver spredt og optaget i virksomhedens forskellige organisatoriske lag, at roller antager nye karakterer, at de nye metoder kan skaleres til hele værdikæden og hvordan løses udfordringerne i forhold til projektledelse af agile projekter.

 

Emne rum:

Agil i praksis

 • Skalering af agile metoder til hele organisationen
 • Agile metoder, modeller og teknikker
 • Udrulning af agile metoder i en organisation
 • Udfordringer med projektledelse af agile projekter
 • Roller og ansvar
 • Teams
 • Test Driven Development
 • Agile processer m.v.
 • Kvalitet i agil produktudvikling
 • Mv.


Arbejdsformen i netværksgruppen

Møderne tilrettelægges med hovedvægten på en dybdegående gennemgang af værtsvirksomhedens agile erfaringer med efterfølgende spørgsmål og dialog om historie, teknikker, værktøjer, fordele og vanskeligheder.

Ved møderne giver mødets vært også en præsentation af værtsvirksomheden med vægt på de områder, der er relevante for netværksgruppen. Præsentationen vil ofte være udformet, så den lægger op til diskussioner og erfaringsudvekslinger.

På hvert møde er der et kort punkt fra netværks-sekretæren om, hvad der rører sig på den europæiske scene indenfor emnerummet.

Der tages også en runde bordet rundt, hvor

gruppens medlemmer fortæller om relevante

hændelser i deres virksomheder siden sidst.

Gruppen lægger vægt på, at erfaringsudvekslingen sker uformelt og åbenhjertigt. Den fortsætter gerne hen over frokosten, ligesom medlemmerne jævnligt kontakter hinanden mellem møderne.

Man har mulighed for at fortsætte dialogen med netværksgruppens deltagere mellem møderne.

Gruppen forventes at holde 4 møder over et år, på skift mellem de virksomheder der er medlem af gruppen.

Temaerne for møderne blev fundet på årskonferencen afholdt hos SimCorp d. 1. december 2016, hvor deltagerne i grupper diskuterede sig frem til disse.

 

De første 4 møder i 2017:

 1. 2. februar hos Danske bank

Tema: Indsigt i problemer med agil i praksis – grundlaget for ændring af mindset og modstand.

 

 1. 8 Maj hos XXXXX

Tema: Feedback loops til sikring af sammenhæng i et agilt setup – En strategi til portefølje styring.

 

 1. August hos XXXXX

Tema: Værdisæt for et agilt setup – grundlag for prioritering.

 

 1. Oktober/november hos XXXXX

Tema: Fremgangsmåde ved indførelse af et agilt setup – en strategi der kræver topledelsens opbakning

 

Medlemskab

Gruppen er åben for personer, der er ansat i Tecpoints medlemsvirksomheder. Medlemskab af gruppen er principielt uforpligtende, men der forventes et jævnligt fremmøde til gruppens møder, hvor hvert medlem aktivt bidrager med egne erfaringer.

Tecpoint har et sekretariat, og netværksgruppen har en kontaktperson, der fungerer som sekretær og moderator på møderne. Derved sikres den høje kvalitet, og de enkelte medlemmer kan fokusere på det faglige indhold.

Indmeldelse

Indmeldelse i netværksgruppen sker ved henvendelse til gruppens kontaktperson, der tillige kan supplere med yderligere oplysninger. Yderligere information om foreningen kan hentes på hjemmesiden www.tecpoint.dk