Kontaktperson: Jørn Johansen
Direkte tlf.: 2684 7208
Netværksgruppe: 32

 

Man får hvad man måler på; Målinger skaber fokus og kan medvirke til en forandring. Målinger giver den nødvendige indsigt, så beslutninger ikke tages på mavefornemmelser. Det er udmeldinger, der er hørt fra forskellig side – og helt sikkert har en sandhedsværdi.TecpointMeasurement

De seneste 3 år er det kommet meget mere fokus på målinger. Function Points (FP) har fået en ”make over” siden den første introduktion i 1975, så den praktiske anvendelighed er højnet og anvendelsen er i nogen sammenhæng ligefrem krævet. Fx skal FP være basis for kontrakt i offentlige IKT projekter i Italien, England og Brasilien. Der er flere og flere lande der har indført denne form for krav. Det er også ved at være sådan i Holland, Australien og Finland.

Vi går populært sagt fra FP 1.0 til FP 2.0! Et af de primære mål med FP 1.0 var at estimere udviklingsomfanget så præcist som muligt, og dermed forudsige udviklingsomkostningen. Nu kommer FP 2.0, hvor vi bevarer alt fra FP 1.0, men tillader et løsere grundlag at tælle på, for at komme i gang tidligt af hensyn til programplanlægning. Det kan lade sig gøre, fordi det er blevet lettere at tælle FP og fordi databaserne er blevet bedre.

Men fokus er også blevet langt bredere end FP 1.0, der kun målte de funktionelle krav. Man taler nu om Functional sizing, og Non-Fundtional sizing, hvori fx indgår UseCase Points.

Software measurement, der er endnu bredere, handler om mere end blot produtivity improvement (size versus effort), så som Quality improvement (defects versus size), Scope control improvement (CR versus size etc) og som cost improvement (cost versus size), og så videre.

Endvidere er der en stigende trend i forhold til at kunne bevise sin konkurrenceposition, ide kunder i langt større grad end tidligere beder virksomheder, der leverer software ydelse, om at påvise, at deres cost modeller er korrekte i forhold til industry benchmark, hvilket krav om målinger og standarder.

Der er også stigende krav til målinger på den opfølgning der sker mellem kunde og leverandør generelt. Der skal mere substans på den information man ligger til grund for et samarbejde. Et oplagt eksempel er, at fremdriften i et udviklingsprojekt kan måles objektivt.

Endelig er der flere og flere virksomheder, der interesserer sig for produktivitet i egen organisation – noget man ønsker at kende, for at kunne understøtte, effektivisere og udvikle arbejdsformer og processer bedre.

Vision: Gruppen vil medvirke til at professionalisere anvendelse af software målinger i landet gennem erfaringsudveksling, ved at skaffe ny viden til landet (nye metoder, nye teknologier) og skabe opmærksomhed om værdien ved og anvendelsen af målinger.

Arbejdsformen vil på 2 af de årlige 4 møder være normale Tecpoint netværksgruppemøder med erfaringsudveksling gennem indlæg og debat. De 2 andre møder vil mere have karakter af workshops, hvor der i grupper vil blive arbejdet med målinger på aktuelle eksempler fra de deltagende virksomheder. Gruppen vil også afprøve forskellige formater for møderne – fx webinar.

Eksempler på mødeemner er listet nedenfor:

Software målinger:

 • Anvendelse af målingerne og målet med målingerne. Synliggørelse af, hvordan arbejdet anvendes og værdiskabelsen (i forhold til hvad)?
 • Functional-sizing
 • Non Functional-sizing
 • Use Case Points
 • Hvordan kommer man i gang med at måle / FP?
 • Implementering. Få organisationen med.
 • Hvordan får vi oplært folk (fx review og validering af FP tællinger)?
 • Visualisering af resultater.
 • ”Afnørdificering” af FP tællinger.
 • Anvendelse af målinger i et projekt.
 • Læring af resultaterne.
 • Opsamling af data – og hvor lang tid tager det?
 • Kvalitet af målingerne.
 • Praktisk erfaring med målinger.
 • Standarder der understøtter målinger.
 • Læring af hvad det pt. giver mening af måle på, og på hvilke projekttyper/projektleverancer

Beslægtede emneområder

 • Modenhed
 • Uddannelse
 • Uddannelse vedr. Malinger (fx FP)
 • Produktivitet
 • Samarbejde
 • Kontraktstandarder
 • Scope Manager